thumbnailTehno eko pak je otvorena neprofitabilna organizacija koja kao operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom, a sa dozvolom koju je dobila od strane Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, pruža svoje usluge svim Zakonskim obveznicima zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu. Klijentima nudimo u svakom momentu brzu i kvalitetnu uslugu, a zajedno sa njima, obezbeđujemo da se prikupljena ambalaža vrati, reciklira i ponovo iskoristi bilo kao novi proizvodni materijal ili energija, da smanjimo uticaj ambalažnog otpada na našu životnu sredinu i da na svaki način promovišemo što odgovorniji odnos prema ambalažnom otpadu, sve sa ciljem zdravijeg života svih nas.

Zato, ZAJEDNO SAČUVAJMO PRIRODU!

Power point prezentacijuTEHNO EKO PAK, možete pogledati ovde SRB / ENG

MINI VODIČ KROZ ZAKON o ambalaži, ambalažnom otpadu i prenosu obaveza na operatera TEHNO EKO PAK

Dokumenta

 

. Dozvola Tehno Eko Pak
   2017.-2022.
PDF

. Standardni Ugovor o
   preuzimanju obaveza
PDF

. Naknade od 01. 08. 2017. PDF

. Naknade 2018. PDF