thumbnailTEHNO EKO PAK je privredno društvo,čiji je jedan od osnivača Hamburger Recycling Group GMBH AUSTRIA, preko svoje ćerke firme Tehnopapir Beograd. Hamburger Recycling Group je osnovana davne 1853. godine i danas je jedna od vodećih evropskih kompanija za proizvodnju i reciklažu papira. TEHNO EKO PAK je društvo koje je osnovano kao ne-za-profit , "self-aid" organizacija, koja se zalaže za rešavanje pitanja sakupljanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada, kao i za usklađivanje Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu sa zakonima iz iste ove oblasti koji postoje u EU, a pre svih u skladu sa Direktivom 94/62/EU. TEHNO EKO PAK je kao Operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom ovlašćen od strane Ministarstva životne sredine, rudarstava i prostornog planiranja Republike Srbije, da u ime privrednih subjekata, organizuje prikuplanje i reciklažu ambalažnog otpada i da kao neprofitna organizacija, prikupljena sredstva ulaže u razvoj sistema upravljanja ambalažnim otpadom na celoj teritoriji Republike Srbije.


ULOGA, MISIJA, CILJ

thumbnailTEHNO EKO PAK je neprofitna organizacija otvorena za sve zainteresovane kompanije koje su društveno odgovorne i svesne svoje uloge u očuvanju životne sredine. Misija društva je uspostavljanje i svakodnevno unapređivanje optimalnog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom na teritoriji Republike Srbije. Takođe misija Tehnoekopaka je da poverenje koje su nam ukazali naši klijenti prenoseći svoje zakonske obaveze na nas, uzvratimo brzim, ekonomičnim i dugoročnim rešenjima. Cilj društva je uspešno upravljanje efikasno održivim sistemom za prikupljanje, reciklažu i preradu ambalažnog otpada, da u saradnji sa klijentima, minimalizujemo uticaj ambalažnog otpada na životnu sredinu i da vršimo promociju odgovornog odnosa prema ambalažnom otpadu, njegovo smanjenje, reciklažu i ponovno iskorišćenje.

Dokumenta

 

. Dozvola Tehno Eko Pak
   2017.-2022.
PDF

. Standardni Ugovor o
   preuzimanju obaveza
PDF

. Naknade od 01. 08. 2017. PDF

. Naknade 2018. PDF